Alert blijven op Salmonella infecties

Een Salmonella besmetting kan sluimeren op een rundveebedrijf, zonder veel verschijnselen. Maar kalveren tussen 3 weken en 3 maanden zijn gevoelig en kunnen koorts, diarree, longontstekingen en/ of gewrichtsontstekingen vertonen. Daarom is het belangrijk dergelijk symptomen bij kalveren goed te onderzoeken om Salmonella problemen op melkveebedrijven te voorkomen

Voorkom verspreiding op uw bedrijf

De verspreiding van Salmonella kan worden voorkomen door infecties vroegtijdig vast te stellen. Onderzoek verdachte kalveren en runderen door een mestmonster te nemen voor onderzoek op Salmonella. Vooral in een gezonde koppel runderen kunnen dieren met milde verschijnselen de infectie overwinnen, en daarna als drager de ziekte verspreiden om het bedrijf.

 

PCR test, kweek en antibiogram

Met drie testen hebben we alle informatie die we nodig hebben. Met de PCR test hebben we een snelle en gevoelige test om vast te stellen of een dier besmet is met Salmonella. Door middel van selectieve bacteriologische kweek isoleren we de Salmonella bacteriën. Daarna kunnen we met een antibiogram bepalen we de antibiotica gevoeligheid van deze Salmonella. Met behulp van een extra test kunnen wij de Salmonella differentiëren tussen Typhimurium, Enteriditis, Dublin en overig.

Salmonella verspreiding voorkomen

Door snel in te grijpen en Salmonella op te sporen kunnen problemen voorkomen worden. Hygiëne is hierbij erg belangrijk. Op bedrijven waar Salmonella minder dan 24 maanden geleden is aangetoond moet men alert blijven op de symptomen bij kalveren en koeien. Diagnostiek om nieuwe klinische gevallen op te sporen is blijft dan belangrijk omdat Salmonella bacteriën langdurig kunnen overleven in het milieu.

Hier treft u een inzendformulier aan om de monsters in te zenden.

Heeft u vragen? Mail naar onderstaand adres of neem telefonisch contact op.

2016 MBM Vet | Webdesign: Webton.nl