Richtlijn droogzetten

De eerste richtlijnen zijn klaar en als eerste is hierbij de richtlijn “antimicrobiële middelen bij het het droogzetten van melkkoeien” voltooid. Het complete document is gepubliceerd op de website van de knmvd (http://www.kwaliteitdiergeneeskunde.nl) en naast het volledige document zijn er ook handige flowcharts om het proces van beslissingen rond het droogzetten te verduidelijken.
De belangrijkste aanbevelingen uit de richtlijn zijn duidelijk weergegeven in het eerste deel. Het belangrijkste criterium bij het al dan niet droogzetten van een koe met droogzetters vormt het koecelgetal. De afkapwaarde voor vaarzen ligt op >150.000 cellen/ml, voor koeien ligt deze op >50.000 cellen/ml. Dit betekent in de praktijk dat veel koeien op basis van hun individuele koecelgetal (minder dan 6 weken oud) drooggezet kunnen worden met droogzetters.
Veel vaarzen kunnen echter ondanks een licht verhoogd celgetal niet zomaar met droogzetters drooggezet worden. Als men dit wenst is hiervoor aanvullende diagnostiek nodig.Verschillende diagnostische methoden kunnen gebruikt worden, zowel op koe- of kwartierniveau. Dit kan zijn bacteriologisch onderzoek (BO), geleidbaarheid, LDH bepaling (lactaatdehydrogenase) of andere bepalingen zoals PCR. Voorwaarde is dat een diagnostische methode goed onderbouwd is. De resultaten van de diagnostiek moeten vastgelegd worden in het bedrijfsdossier.Naast therapeutisch advies is de dierenarts verplicht om op de hoogte te zijn van de actuele kennis over droogzetten van melkkoeien. Deze kennis is ook nodig om te komen tot niet-medicamenteuze adviezen. Deze adviezen moeten zorgen voor vermindering van de infectiedruk, verhoging van de weerstand van de koeien en verbetering van de melktechniek.
Bij het toepassen van droogzetters blijven de de criteria voor eerste, tweede en derde- keuze middelen onverlet gelden. Eerste keuze middelen kunnen opgenomen worden in het bedrijfsbehandelplan. Tweedekeus middelen mogen op koeniveau worden voorgeschreven op basis van bedrijfshistorie gedurende een periode van maximaal 3 maanden. Derdekeus droogzetinjectoren mogen alleen worden voorgeschreven op basis van bacteriologisch onderzoek waarbij is aangetoond dat er geen alternatieven zijn. Parenterale behandeling met antibiotica voor subklinisch geïnfecteerde dieren wordt afgeraden; deze dieren horen intramammaire behandeling te krijgen.
Tenslotte is het nodig dat er een evaluatie plaatsvindt van de gevolgde droogzetstrategie. Het advies is dit vier keer per jaar uit te voeren. Op individueel koeniveau stelt de richtlijn dat dit maandelijks geëvalueerd moet worden.
Hieronder vindt u een link naar de belangrijkste documenten:
RICHTLIJN DROOGZETTEN MELKKOEIEN
STROOMDIAGRAM KOECELBEPALING RICHTLIJN DROOGZETTEN 
STROOMDIAGRAM ANDERE DIAGNOSTISCHE METHODEN RICHTLIJN MELKKOEIEN
Terug naar overzicht
2016 MBM Vet | Webdesign: Webton.nl