Hoe werkt het laboratorium?

We vinden het belangrijk om alle dagen de service te verlenen die de praktijk nodig heeft. Elke dag worden dieren ziek en heeft de dierenarts behoefte aan goede diagnostiek. Daarom worden er dagelijks monsters ingezet en afgelezen, ook in het weekend. Relevante tussentijdse uitslagen worden zo snel mogelijk doorgegeven. Daarmee kan de dierenarts optimale service verlenen voor zijn klanten.

Het inzenden van monsters

Inzending kan via ophaaldienst Miedema of via de post. Indien gewenst kan het ophalen van de monsters vanuit ons lab georganiseerd worden tegen een redelijke prijs. Inzenden kan ook via de Postbus, het materiaal is dan (mits ingezonden van maandag tot en met vrijdag) de volgende ochtend om 08.00 beschikbaar voor het laboratorium. Er is verzendmateriaal beschikbaar voor het opsturen van laboratorium monsters via de Postbus. Dit materiaal voldoet aan de wettelijke eisen voor verzending van biologisch monstermateriaal (UN3373).

Communicatie

Voor vragen over in te zenden monsters, uitslagen of andere achtergrond informatie staan we dagelijks tot uw beschikking. Onze visie voor dit werk is dat alleen een goede communicatie en samenwerking ervoor kan zorgen dat een optimale kwaliteit geleverd wordt. Op deze manier geeft het werk voor de dierenarts en het laboratorium het meeste voldoening.

Uitslagen

Uitslagen worden via de mail verzonden naar de dierenartspraktijk en indien gewenst naar de veehouder. Op de site zijn alle uitslagen bereikbaar via de persoonlijke inlogcode van de praktijk. Facturering van de diagnostiek vindt maandelijks plaats. Enkele dagen voor het einde van de maand krijgt de praktijk een gespecificeerd overzicht van de uitgevoerde diagnostiek, gesorteerd op naam van de klanten van de praktijk.

Speciale onderzoeken

Als u een speciale diagnostische vraag heeft, die buiten de routine- onderzoeken valt, kunt u contact opnemen. We gaan graag in gesprek om voor uw vraag een passende oplossing te bieden. Een oplossing die op een efficiƫnte manier een goed antwoord op uw vraag kan geven.

Kwaliteit

Het laboratorium neemt deel actief deel aan de rondzendoefeningen voor antbioticagevoeligheidstesten in Nederland en wordt geleid door een erkende Veterinair Microbioloog. Antibiotica gevoeligheidstesten worden uitgevoerd volgens de EUCAST standaard.

Hier treft u een inzendformulier aan om de monsters in te zenden.

Heeft u vragen? Mail naar onderstaand adres of neem telefonisch contact op.

2016 MBM Vet | Webdesign: Webton.nl