Enterococcen mastitis; zeldzaam maar ongenadig

Bij Enterococcen mastitis gaat het meest al om E. faecium en E. faecalis. Deze omgevings- streptococcen komen in het algemeen weinig voor in het uier, maar wel algemeen voor in de darmen, mest en de hele omgeving van een melkveebedrijf. Het is bekend dat enterococcen ook zeer goed overleven op zgn. abiotische oppervlakten zoals bijvoorbeeld de tepelvoeringen.

Erg resistent voor antibiotica!

Bij het melk BO worden ze soms alleen geïdentificeerd als streptococ, en daarom niet altijd verder onderzocht met een antibiogram. Echter het antibiotica- gevoeligheidspatroon van de Enterococcen laat zien dat het om een nare en taaie bacterie gaat, met resistentie voor bijna alle antibiotica die voor mastitis geregistreerd zijn.

Voorkom verspreiding en problemen

Er zijn signalen dat de prevalentie toeneemt, en op sommige bedrijven zorgt dit voor grote problemen. Immers met meerdere besmette kwartieren en melkkoeien wordt de infectiedruk steeds hoger en vliegt het tankcelgetal soms uit de bocht. Gezien het gevoeligheidspatroon en de ervaringen met behandeling van Enterococcen mastitis wordt het droogzetten van kwartieren of het afvoeren van koeien geadviseerd. Om grote schade te voorkomen is tijdige diagnostiek dus onontbeerlijk.

2016 MBM Vet | Webdesign: Webton.nl