Antibioticum panels voor gezelschapsdieren

Om tot een juiste therapie beslissing te kunnen komen is de volgende informatie nodig:

  • Geïsoleerde bacterïën
  • Breakpoints van de te testen antibiotica
  • Antibiotica gevoeligheid van deze bacteriën
  • Formularium adviezen WVAB  mbt   1e, 2e en derde keuze middelen
  • Geregistreerde antibiotica voor deze aandoening 

Met al deze informatie kunnen we tot een onderbouwde uitslag en een therapie advies voor dat dier komen.

Een voorbeeld;  oorswab van een hond

In het formularium gezelschapsdieren hond en kat staat een advies voor 1e 2e en derde keuze middelen voor de behandeling van otitis externa bij de hond.

Otitis externa is een nare aandoening, die te vaak chronisch wordt en daarmee een sterk welzijn-  aantastende aandoening wordt voor de betrokken hond. Daarnaast is het ook een bron van zorg voor de eigenaar. Omdat chronische infecties erg moeilijk te behandelen zijn is het altijd belangrijk direct bij de eerste behandeling met de juiste middelen in te grijpen. Er kunnen  veel verschillende pathogenen bij betrokken zijn, en deze zijn  regelmatig ook resistent tegen verschillende antibiotica. Blind het eerste keuze middel gebruiken is mijns inziens hier een kunstfout.

Formularium gezelschapsdieren Hond en Katadvies lokaal:

1e keuze              Florfenicol

2e keuze              Gentamicine, Neomycine

3e keuze              op basis van Antibiogram

Florfenicol heeft geen breakpoints voor oor- pathogenen!

Voor het antibioticum Florfenicol zijn alleen breakpoints beschikbaar voor respiratoire pathogenen van het rund en het varken[1]. Deze komen niet voor in de oren van een hond. Dit kunnen we het beste oplossen door Chloramfenicol in het antibiogram toe te passen, echter er is geen volledige kruisresistentie is tussen Chloramfenicol en Florfenicol.

Geregistreerde antibiotica evalueren voor otitis bij de hond

Om een goed beeld te krijgen van het algemene antibiotica gevoeligheidsspectrum van de gevonden bacteriële isolaten bieden we u een breed overzicht van de antibiotica gevoeligheid. Dit omvat voor deze aandoening de volgende antibiotica: 

Florfenicol Amoxycilline Ciprofloxacin
Cloramfenicol Amoxycilline/ clavulaanzuur Polymyxine B*
Neomycine Trimethoprim Sulfa Cefotaxime*
Gentamycine Enrofloxacin Cefoxitin*
Ampicilline Marbofloxacin

*De relevantie van het testen van Polymyxine B, Cefotaxime en Cefoxitin is afhankelijk van de geïsoleerde bacterie.

Advies voor complexe gevallen

Soms worden er meerdere bacteriën geïsoleerd met een verschillend antibioticum spectrum, soms de combinatie met gisten, of verschillende infecties in de beide oren. Een goed behandeladvies is dan maatwerk. Niet alle antibiotica kunnen gecombineerd worden en ontwikkeling van resistentie moet ten alle tijd voorkomen worden. We overleggen graag voor een passend advies bij uw patienten.

Hier treft u een inzendformulier aan om de monsters in te zenden.

Heeft u vragen? Mail naar onderstaand adres of neem telefonisch contact op.

[1] Rund: Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Haemophilus somnus; varken: Actinomyces pleurpneumoniae, Bordetella bronchiseptica.

2016 MBM Vet | Webdesign: Webton.nl