BRD

Luchtwegproblemen vormen een risico voor de goede ontwikkeling van jongvee. Diagnostiek kan helpen bij het maken voor een passend behandel- en preventieplan. De PCR test zorgt voor snelle resultaten. Hiernaast kan er ook een BO en antibiogram worden ingezet.

 

 

Inzenden voor onderzoek luchtwegen

Voor het onderzoek met PCR en BO kunt u neusswabs en BAL vloeistof insturen naar het laboratorium.

  • Verzend materialen gekoeld vooral bij warm weer
  • Invriezen voor verzending kan altijd
  • Invriezen en bewaren over weekeinde is beter dan verzenden op vrijdag

Hier treft u een inzendformulier aan om de monsters in te zenden.

Heeft u vragen? Mail naar onderstaand adres of neem telefonisch contact op.

BRD diagnostiek resultaten

Het afgelopen jaar zijn door ons een groot aantal BAL en swab onderzoeken van luchtwegen van kalveren. Regelmatig wordt gevraagd hoe vaak bepaalde agentia voorkomen op bedrijven. Daarom willen we deze resultaten graag delen.

 

In de meeste samples wordt Pasteurella multocida gevonden. Pasteurellae komen heel algemeen voor bij veel verschillende diersoorten. De antibiotica gevoeligheid van deze bacteriën wisselt.

 

 

 

In 37% van de samples zit Corona virus. Deze blijken op sommige bedrijven een rol te spelen in de pathogenese van luchtwegproblemen.

 

 

 

 

In 36% van de samples zitten Mannheimia haemolytica. Deze komen vaak voor samen met Pasteurella multocida, en moeten bij kweek eerst apart geselecteerd worden voor bacteriologisch onderzoek.

 

 

 

In 16% van de samples zitten Histophilus somni bacteriën. Ook deze kunnen in combinatie met andere bacteriën voorkomen. Voor kweek moeten speciale technieken toegepast worden.

 

 

 

 

In 20% van de samples wordt Respiratory Syncytial Virus (RSV). Het gaat hier om een bovine RSV, die anders is dan de humane RSV variant.

 

 

 

In slechts 1% van de samples wordt PI3 virus gevonden (pinkengriep). Dit virus komt meer voor bij oudere kalveren en natuurlijk pinken.

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 MBM Vet | Webdesign: Webton.nl