BRD onderzoek resultaten 2016 - 2017

Luchtwegproblemen vormen een risico voor de goede ontwikkeling van jongvee. Diagnostiek kan helpen bij het maken voor een passend behandel- en preventieplan. De PCR test zorgt voor snelle resultaten.

BRD diagnostiek resultaten

Het afgelopen jaar zijn door ons een groot aantal BAL en swab onderzoeken van luchtwegen van kalveren. Regelmatig wordt gevraagd hoe vaak bepaalde agentia voorkomen op bedrijven. Daarom willen we deze resultaten graag delen.

 

In de meest samples wordt Pasteurellae multocida gevonden. Pasteurellae komen heel algemeen voor bij veel verschillende diersoorten. De antibiotica gevoeligheid van deze bacteriën wisselt.

 

 

Bij bijna 40% van de samples wordt Mycoplasma bovis gevonden. De prevalentie wisselt tussen melkvee-bedrijven en vleesvee bedrijven.

 

 

 

In 30% van de samples zit Corona virus. Deze blijken op sommige bedrijven een rol te spelen in de pathogenese van luchtwegproblemen.

 

 

 

In 29% van de samples zitten Mannheimia haemolytica. Deze komen vaak voor samen met Pasteurellae, en moeten bij kweek eerst apart geselecteerd worden voor bacteriologisch onderzoek.

 

 

In 26% van de samples zitten Haemophilus somnus bacteriën. Ook deze kunnen in combinatie met andere bacteriën voorkomen. Voor kweek moeten speciale technieken toegepast worden.

 

 

In 23% van de samples wordt Respiratory Syncytial Virus (RSV). Het gaat hier om een bovine RSV, die anders is dan de humane RSV variant.

 

 

 

In slechts 3% van de samples wordt PI3 virus gevonden (pinkengriep). Dit virus komt meer voor bij oudere kalveren en natuurlijk pinken.

 

 

Inzenden voor onderzoek luchtwegen

Voor het onderzoek met PCR en BO kunt u neusswabs en BAL vloeistof insturen naar het laboratorium. Het is belangrijk dat de materialen gekoeld verzonden worden,  en binnen 24 uur beschikbaar zijn voor PCR en kweek. Zorg daarom vooraf voor een goede logistieke afstemming.

Hierbij treft u een inzendformulier aan om de monsters in te zenden. Inzendformulier

Heeft u vragen? Mail naar onderstaand adres of neem telefonisch contact op.

mail: diagnostiek@mbmvet.nl of bel ons.

Neusswab kalf

 

 

2016 MBM Vet | Webdesign: Webton.nl