E.coli resistentie bij kalverdiarree

Hoewel  resistentie bij E.coli van melkvee zelden voorkomt, wordt bij dezelfde bedrijven ernstige resistentie gevonden bij E.coli’s uit de mest van deze kalveren. In verschillende Zweedse studies (Duse, 2015, JDS; de Verdier, 2012 Acta Vet) werd onderzocht wat de riscofactoren waren.

Opvallend was dat bij 48 – 61% van de E.coli isolaten resistentie voor tenminste één antibioticum werd gevonden. Bij E.coli isolaten uit mastitis is ongeveer 90% wild type gevoelig, en heeft dus géén resistentie. Op het eerste gezicht een moeilijk te verklaren verschil, immers de dieren leven op dezelfde melkvee bedrijven.

Diarree, resistentie en virulentie gaan hand in hand

Opmerkelijk is dat verschillende resistentiegenen en virulentiegenen vaak samen voorkomen binnen een E.coli isolaat. Virulentie- en resistentiegenen zijn daarbij ook geassocieerd met het  vaker voorkomen van diarree. Hieruit blijkt het grote belang van het uitvoeren van bacteriologisch onderzoek (BO) en een antibiogram (ABG) bij kalverdiarree.

Risicofactoren

De bedrijven met diarree en E.coli resistentie waren gemiddeld groter, hadden een grotere kalversterfte, hadden vaker groepen kalveren met een drinkautomaat of melkbar. Voor het ontstaan van resistentie tonen verschillende studies aan dat het gebruik van antibiotica het voorkomen van resistentie doet toenemen.

Differentiaal diagnose

Naast E.coli spelen infecties met Rotavirus, Coronavirus, Cryptosporidiën, Coccidiën, Giardia, Salmonella spp., Campylobacter en  Yersina een rol bij diarree bij kalveren. Voor een goede bestrijding van diarree problemen is diagnostiek noodzakelijk.

Preventie van virusdiarree

Door middel van PCR diagnostiek op Rota- en Coronavirus kunnen we efficiënt voor u vaststellen of preventief vaccineren van drachtige koeien nuttig is bij diarree problemen bij de kalveren. Daarnaast weten we met de Salmonella PCR ook snel of deze infectie een rol speelt bij de problemen. Verder voeren we BO’s en antibiogrammen uit op mest van kalveren en koeien.

Klik hier voor het inzendformulier om mest in te zenden voor onderzoek.

Neem CONTACT op als u ook wilt weten wat de oorzaak is van diarree bij de kalveren.

calf

Terug naar overzicht
2016 MBM Vet | Webdesign: Webton.nl