Bacteriologisch onderzoek mastitis melk

Bacteriologische kweek op melk voor inzicht in de verwekkers van mastitis bij de koe. We tonen de oorzaak aan van klinische mastitis, subklinische mastitis of een verhoogd celgetal. Daarna kan er een antibiogram worden ingezet om de antibiotica gevoeligheid te bepalen. Hiermee wordt een gerichte behandeling ingezet.

Het BO onderzoek duurt 24 tot 48 uur. Bij een mengcultuur van 2 of meerdere bacteriën worden deze bacteriën eerst rein gekweekt voordat het antibiogram ingezet kan worden. Daardoor kost het onderzoek een dag langer.

Let bij het nemen van melkmonsters op de hygiëne. Zodat omgevingsbacteriën van de uierhuid of handen de kwaliteit van het BO niet benadelen.

Na 24 tot 48 uur groei beoordelen we hoeveel bacteriën er in een melkmonster aanwezig zijn. Hierbij gebruiken we de volgende criteria: ++++, +++, ++, + en enkele.

Antibiotica gevoeligheid bepalingen volgens de EUCAST richtlijnen, en aan de hand van de Veterinaire Formularia.

Uitslagen van BO mastitis melk onderzoek verzenden we naar de dierenarts en de veehouder. We werken volgens AVG richtlijnen voor de bescherming van uw privacy.

Klik hier voor het insturen van melkmonsters voor BO

BO na PCR

Bij het uitvoeren van BO na Mastitis PCR 16x kunnen er, naast de bacteriën uit het PCR panel, ook andere bacteriën groeien. Bijvoorbeeld Enterobacter spp., Pseudomonas spp. of Bacillus spp.. Daarmee heeft BO na PCR een toegevoegde waarde, vooral als de PCR test uitkomsten niet past bij de klinische presentatie van de mastitis.

Als een melkmonster na behandeling met antibiotica ingezet wordt voor BO, dan kan het zijn dat er geen bacteriën groeien. Deze verstoring komt door de groei- remmende werking van de antibiotica.

Met het standaard melk- BO worden er geen Mycoplasma gekweekt. Deze groep bacteriën vermeerdert zich niet op standaard agarplaten. Voor het aantonen van Mycoplasma in melkmonsters kan Mycoplasma PCR ingezet worden.

 

2016 MBM Vet | Webdesign: Webton.nl