Privacystatement


 
Doeleinden verwerking
MBM Vet Diagnostiek verwerkt uw persoonsgegevens omdat u klant bent van MBM Vet Diagnostiek.

Wettelijke grondslag verwerking
MBM Vet Diagnostiek verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag:

  • Toestemming van de betrokkene. Als betrokkene heeft u te allen tijde het recht om de door u gegeven toestemming voor de verwerking in te trekken.
  • De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering onze werkzaamheden als Veterinair diagnostisch laboratorium
  • De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk ter behartiging van de/het volgende gerechtvaardigde belang(en) van de Dierenarts en/of Dierenartspraktijk of van een derden: de klanten van deze Dierenarts en/of Dierenartspraktijk.

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

  • Naam
  • Adres
  • Woonplaats
  • Telefoonnummers
  • Email adres
  • UBN nummer
  • Gegevens van de betrokken dieren

Ontvangers persoonsgegevens:
MBM Vet Diagnostiek zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens zullen door MBM Vet Diagnostiek worden bewaard voor een duur van maximaal 7 jaar, dit is gelijk aan het wettelijke maximum.

Rechten betrokkenen, gegevens inzien aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om de persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of om, na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn, te laten verwijden. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Contactgegevens
Voor vragen over dit privacystatement en de verwerkingen die MBM Vet Diagnostiek doet kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.

Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar kunt u dit via info@mbmvet.nl indienen.

MBM Vet Diagnostiek,
ovv persoonsgegevens bescherming

Molenbeltsweg 5
8111 RA Heeten
info@mbmvet.nl
+31 85 06 08 022 

Klachten
Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door MBM Vet Diagnostiek neem dan contact op met Heleen Mulder via bovengenoemde contactgegevens ter indiening van uw klacht. Als betrokkene heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Cookiestatement

[cookie_declaration]

2016 MBM Vet | Webdesign: Webton.nl