Mycoplasma PCR uitgebreid

Nieuwe Mycoplasma PCR testen beschikbaar.

Bij het onderzoeken van longspoelingen, neusswabs, melkmonsters en synovia op Mycoplasma wordt vaak Mycoplasma spp. aangetoond. In het geval dat de differentiatie van Mycoplasma PCR 1 negatief is (M. bovis, M. dispar of M. bovirhinis), was tot nu toe onduidelijk om welke Mycoplasma het ging. Nu kunnen we zes extra Mycoplasma aantonen.

Mycoplasma PCR 2 test:

  • Mycoplasma alkalescens
  • Mycoplasma arginini
  • Mycoplasma canadense

Deze Mycoplasma species komen volgens de literatuur vooral voor bij bovine mastitis, maar zijn ook aangetoond in de luchtwegen van rundvee en kleine herkauwers.

Mycoplasma alkalescens veroorzaakt verschillende aandoeningen in rundvee en kalveren waaronder: mastitis, pneumonie, artritis en genitale aandoeningen.

Mycoplasma arginini wordt gezien als een commensaal  maar komt ook voor bij mastitis, oogontsteking, luchtweginfecties en gewrichtsontstekingen. Deze kiem komt zowel in rundvee als in geiten voor.

Mycoplasma canadense veroorzaakt voornamelijk mastitis bij runderen, maar kan ook voorkomen bij genitale aandoeningen.

Mycoplasma PCR 3 test:

  • Mycoplasma ovipneumoniae
  • Mycoplasma capricolum
  • Mycoplasma capripneumoniae

In 75% van de door ons onderzochte longspoelingen, neusswabs en longweefselmonsters van geiten werd Mycoplasma species aangetoond, zonder verdere specificatie. Hiervoor is nu de Mycoplasma PCR 3 test ontwikkeld.

Mycoplasma ovipneumoniae is een vaak voorkomende veroorzaker van longontsteking bij zowel geiten als schapen. Door de aanwezigheid van M. ovipneumoniae in de luchtwegen kunnen er ook andere bacteriële, vooral Mannheimia haemolytica, en virale infecties ontstaan.

Mycoplasma capricolum kan zowel mastitis, artritis, keratitis, pneumoniae en septikemie bij geiten veroorzaken. Verspreiding van deze soort gebeurt via geïnfecteerde melk en aerosolen. Lammeren kunnen bij infectie met M. capricolum plotseling sterven.

Mycoplasma capripneumoniae veroorzaakt Contagious Caprine Pleuropneumoniae (CCPP). Deze bacterie zorgt voor ernstige pleuropneumonie waarbij er veel sterfte voor kan komen.

 

 

Terug naar overzicht
2016 MBM Vet | Webdesign: Webton.nl