S. aureus mastitis

S. aureus mastitis (SAU) kan voor belangrijke schade zorgen op melkvee bedrijven. Dit komt doordat de bacterie zowel koe gebonden kan voorkomen, als ook in de omgeving van de koe goed kan overleven.

Penicilline resistente S. aureus

De therapie van de koe met S. aureus mastitis te genezen is nogal eens teleurstellend. Vooral penicilline resistente S. aureus reageren slecht op antibiotica therapie Dit betekent dat ondanks gevoeligheid voor het gebruikte antibioticum de bacteriën de therapie overleven. Dit leidt tot terugkerende mastitis problemen en chronisch verhoogde celgetallen bij de melkkoeien.

Melkvee vrij van S. aureus

Er zijn veel bedrijven die zelden of nooit S. aureus infecties hebben. Daarmee bewijzen zij dat het mogelijk is om zonder S. aureus infecties te produceren op een melkvee bedrijf. Het is belangrijk om geïnfecteerde dieren te verwijderen van het bedrijf als de therapie niet gewerkt heeft. Een andere oplossing is een geïnfecteerd kwartier droog te zetten.

Besmette koe is bron van S. aureus mastitis

Een koe met een S. aureus infectie die niet wil genezen is een bron van infectie voor de andere koeien op het melkvee bedrijf. Als er meerdere S. aureus positieve koeien in een koppel lopen is dat een enorme bron van infectie, en dus een groot risico, voor de andere koeien. Om S. aureus infecties kwijt te raken is het belangrijk om afscheid te nemen van koeien die besmet zijn.

Testen om S. aureus besmetting vast te stellen

  • Bacteriologische kweek (BO)
  • PCR test
    • Mastitis 12x (inclusief S. aureus, penicilline gevoeligheid, en andere veroorzakers)

Hier treft u een inzendformulier aan om de monsters in te zenden.

Heeft u vragen? Mail naar onderstaand adres of neem telefonisch contact op.

 

 

2016 MBM Vet | Webdesign: Webton.nl