Darmontwikkeling en antibiotica bij kuikens

Vroege antibioticumkuur beïnvloedt darmontwikkeling bij vleeskuikens

Met deze titel biedt het CVI Lelystad de resultaten aan van een interessant onderzoek. Met alle veranderingen in antibioticum gebruik wordt er regelmatig gepleit voor tijdig ingrijpen, -soms al bij opzet-, bij dieren uit de intensieve veehouderij. Dat dit zijn effecten heeft op de samenstelling van de darmbacteriën en een negatieve invloed heeft op de immuunsysteem bij vleeskuikens is aangetoond met dit onderzoek. Het geeft aan dat we nog niet goed weten hoe we antibiotica optimaal kunnen inzetten.

Effect op ontwikkeling immuunsysteem

Er is een belangrijke relatie tussen de samenstelling en aanwezigheid van darmbacteriën, en de ontwikkeling van het immunsysteem. Het effect van de antibioticumkuur, werkt negatief op de programmering van het immuunsysteem bij deze jonge dieren. Behandeling met antibiotica bij jonge dieren wordt in het algemeen in verband gebracht met de ontwikkeling van immuun-gerelateerde aandoeningen zoals astma en allergiën. Het gebruikte antibioticum, amoxycilline, is een middel dat in de intensieve veehouderij algemeen ingezet wordt, en de therapie duur was slechts 1 dag.

Effecten op groei en gezondheid

Binnen deze proefopzet werd er geen effect gevonden van deze antibiotica behandeling op de groei van de kuikens. Wel was er een duidelijk verschil te vinden in de hoeveelheden en typen bacteriën in de kuikens op dag 14. Bij de controle dieren, die niet behandeld waren met antibiotica, werden meer Lactobacillen gevonden. Lactobacillen worden bij kippen gebruikt als probiotica ter verbetering van de darmgezondheid. Ze worden in staat geacht om succesvol te concurreren met pathogenen. Anderzijds vond men bij de behandelde kuikens meer Enterococcen dan bij de controle dieren. Hoewel Enterococcen normale darmbewonders zijn kunnen zij vanwege soms aanwezige resistentie mechanismen toch een belangrijke rol spelen bij ziekten van kippen.

Verder onderzoek gericht op

Dit eerste onderzoek vraagt om verdere studies naar de effecten van voeding en additieven op de ontwikkeling van de darm en het immuun systeem. Dit kunnen belangrijke middelen zijn om bij te sturen op de ontwikkeling van een goede darmgezondheid en immuunsysteem. Daarnaast is het belangrijk om de hier gevonden effecten op het immuunsysteem nader te onderzoeken, en te meten of ze het risico op infecties daadwerkelijk aantoonbaar verhogen.

Rapport: Impact on gut development of an early life oral antibiotic intervention in broilers

Link naar rapport: http://edepot.wur.nl/338675

Terug naar overzicht
2016 MBM Vet | Webdesign: Webton.nl